Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 4-8-2017

Εγκύκλιος Κ1/129529/28-7-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει 4 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Διαβάστε περισσότερα στην εγκύκλιο

Το έντυπο της αίτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο