Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

 • Διδακτική της Διεπιστημονικότητας. Σχεδιασμός της εισαγωγής της διεπιστημονικής σκέψης και πρακτικής στην εκπαίδευση.
 • Διδακτική της Πολυπλοκότητας. Σχεδιασμός της προσέγγισης πολύπλοκων φαινομένων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Μοντέλα σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων και Προγραμμάτων με προσανατολισμό τη διεπιστημονική και πολύπλοκη σκέψη.
 • Επικοινωνία στη σχολική τάξη των Μαθηματικών.
 • Διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών σε πολυπολιτισμικά σχολεία.
 • Σχολικά Μαθηματικά και Μαθηματικά στο χώρο εργασίας.
 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και Γλωσσικές Διαταραχές.
 • Φιλοσοφία της Παιδείας.
 • Ηθική Φιλοσοφία.
 • Οικοφεμινισμός και Θρησκευτικά «Επιβιώματα» στον 21ο αιώνα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν μόνο οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφή προς τα πιο πάνω γνωστικά πεδία της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (22410–99112) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pse.aegean.gr

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο