Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Ετήσια Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από 25-8-2015 έως 14-9-2015

Εγκύκλιος Δ/1933/30-7-2015 (ΑΔΑ:79ΦΤ46Ψ8ΧΙ-1ΥΙ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η εισαγωγή των φοιτητών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2015-2016 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσουν Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και με συγκεκριμένο αριθμό θέσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και στα τηλέφωνα 2102896790, 2102896733, 2102896734 και 2102896745.

Διαβάστε την προκήρυξη

Επισκέψεις: 5

Μετάβαση στο περιεχόμενο