Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Έγγραφο 733/30-3-2015 (ΑΔΑ:6ΣΥ346ΨΖ3Π-ΝΑ2) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με έδρα στη Θεσσαλονίκη

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία………

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από 31-3-2015 μέχρι 30-4-2015 να υποβάλουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Γραφείο κεντρικού Πρωτοκόλλου, κτ. Β΄ (ταχ. διεύθυνση 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, πρώην εγκαταστάσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, όπισθεν Κέντρου Υγείας Θέρμης), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο