Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 207146/K1/18-12-2014 (ΑΔΑ:Ω9ΘΨ9-ΩΤΕ) του Υπουργείου Παιδείας (Ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 23-12-2014)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή (4) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή τριάντα μιας (31) θέσεων Υποδιευθυντών στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ.:

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν στα ΙΕΚ Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας

Η θητεία των Υποδιευθυντών είναι διετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων και λήγει 31-8-2016.
Οι υποδιευθυντές των ΙΕΚ δεν δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 18 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και λήγει 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα.

Διαβάστε την πρόσκληση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο