Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Προκήρυξη 9924/27-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΟ689-Κ4Ψ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ) καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 9 θέσεων Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, όπως κατωτέρω αναφέρονται:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο