Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts” Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 3616/09-06-2021 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ “Media Smarts” διάρκειας δύο (2) ετών (από 01-03-2021 έως 28-02-2023). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης φορείς της Γαλλίας, Ιταλίας, Τουρκίας, Ισπανίας και Εσθονίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στο να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές θετική στάση πάνω στο θέμα της κοινωνικής και ψηφιακής ένταξης των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο και/ή προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτό, επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων (key competences) και μιας συμπεριληπτικής ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που θα οδηγούν στη μείωση της σχολικής εγκατάλειψης, καθώς και την καλλιέργεια μεθόδων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον και να είναι σε θέση να συμβάλλουν και να επωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

 1. η προώθηση μιας περισσότερο συμπεριληπτικής ψηφιακής εκπαίδευσης και κοινωνίας
 2. η χρήση της τεχνολογίας των μέσων επικοινωνίας με αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση, ανάκληση και ανταλλαγή περιεχομένου για την ικανοποίηση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών
 3. η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων (key competences/life skills) μέσω κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης
 4. η κατανόηση από τους συμμετέχοντες της δύναμης των μέσων ενημέρωσης στην κατασκευή μιας πραγματικότητας και η υιοθέτηση κριτικών και επιλεκτικών μεθόδων προσέγγισής τους
 5. η ενίσχυση της εξ αποστάσεως και μικτής διδασκαλίας για την ανάπτυξη συμπεριληπτικής ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτείται η συμβολή εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας της περιοχής μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος αναζητώντας και δημιουργώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
 • να δημιουργήσουν Erasmus+ clubs για την προώθηση των στόχων του προγράμματος (πχ μέσω της δημιουργίας προωθητικού υλικού)
 • να συνεργαστούν με τα σχολεία των συνεργαζόμενων χωρών στο πρόγραμμα
 • να αναλάβουν δράσεις διάχυσης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του στην τοπική κοινότητα
 • να συνοδεύσουν 5 μαθητές που θα πάρουν μέρος στη δραστηριότητα LTTA που περιγράφεται παρακάτω
 • να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει
 • να συστήσουν ομάδα υλοποίησης του προγράμματος μαθητών στη σχολική μονάδα
 • να διατηρούν αρχείο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα
 • να συνεργάζονται με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος και να την ενημερώνουν έγκαιρα για την εξέλιξη του προγράμματος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προβλέπονται οι παρακάτω μετακινήσεις:

 1. συμμετοχή 1 εκπαιδευτικού σε TRANSNATIONAL PRΟJECT MEETING στην Εσθονία (Ιούλιος 2021)
 2. συμμετοχή 1 εκπαιδευτικού σε TRANSNATIONAL PRΟJECT MEETING στη Γαλλία (Ιανουάριος 2023)
 3. συμμετοχή 1 εκπαιδευτικού-συνοδού 5 μαθητών σε LEARNING, TEACHING & TRAINING ACTIVITY (LTTA) στην Τουρκία, διάρκειας 7 ημερών. Στη δραστηριότητα θα συμμετέχουν ισάριθμες ομάδες από όλους τους εταίρους του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω στην ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακή απεικόνιση, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης.

Επίσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα που θα επιλεγεί θα αναλάβουν τη διοργάνωση και υλοποίηση TRANSNATIONAL PRΟJECT MEETING (‘Digital Smart IOS Improvement) διάρκειας 4 ημερών στην Ελλάδα. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος. Τέλος, η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να υποστηρίζει το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την Τετάρτη 16-06-2021: https://forms.gle/E7YrH5zaMRqYUThL6

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος, Ευαγγελία Τριανταφύλλου, στο τηλέφωνο 2461021161 και την ηλεκτρονική διεύθυνση dmedu@sch.gr.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares