Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-2014 – Κατάρτιση οριστικών πινάκων: i) αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%), ii) 24μήνου και iii) 30μήνου

Εγκύκλιος 4747/Δ1/15-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού  προσωπικού  των  κλάδων  ΠΕ70-Δασκάλων,  ΠΕ60-Νηπιαγωγών  της  Α/θμιας  Εκπ/σης και  ΠΕ02  Φιλολόγων,  ΠΕ03  Μαθηματικών,  ΠΕ04.02  Χημικών,  ΠΕ14.04  Γεωπόνων-Δασολογίας  και Φυσ.  Περιβάλλοντος,  ΠΕ15  Οικιακής  Οικονομίας,  ΠΕ17.02  Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου),  ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων  ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου),  ΠΕ18.18  Οχημάτων  ΤΕΙ  και  ΠΕ18.23  Ναυτ.  Μαθημ.  (Πλοιάρχων)  της Β/θμιας Εκπ/σης  για το σχολικό έτος 2013-2014,  προτίθεται να προβεί στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών των εν λόγω κλάδων.

Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται και στην εγκύκλιο, αίτηση βάσει της εγκυκλίου αυτής υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που δεν περιλαμβάνονται (ήδη) στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/eniaioidior_13/indexdior.html (στους εν λόγω Πίνακες Διορισμών περιλαμβάνονται και οι εκπ/κοί που απενεργοποίησαν την αίτησή τους), αλλά εμπίπτουν στις αναφερόμενες στο Παράρτημα της εγκυκλίου νομικές διατάξεις [(Για παράδειγμα αίτηση υποβάλουν εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία έως τις 30-6-2010, δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή τον Αύγουστο του 2013 και επιθυμούν να ενταχθούν στον Πίνακα Αναπληρωτών με πραγματική Προϋπηρεσία (ποσοστό 40%)]

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο