Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία Ημερομηνία λήξης α’ φάσης εγγραφών ορίζεται η Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 161877/Ε3/10-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί.

Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία.

Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο μέσω της αξιοποίησης του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης του ΙΕΠ. Για το λόγο αυτό στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr του ΙΕΠ έχουν αναπτυχθεί δεκατρία (13) ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα δωρεάν. Τα μαθήματα καλύπτουν την επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων για την εκπαίδευση μαθητών με κάθε μορφή αναπηρίας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τύφλωση, κώφωση, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, τυφλοκώφωση, Προβλήματα Προσοχής και συγκέντρωσης, κ.ά.) καθώς και για την εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης στο σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν όποια μαθήματα επιθυμούν με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες τους στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει περιορισμός ως προς των αριθμό των μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr, μέσω του μητρώου του ΙΕΠ, για την παρακολούθηση των εκ αποστάσεων μαθημάτων είναι η Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 13:00. Η επιλογή και έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Διαβάστε επίσης την 21659/10-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ9ΖΟΞΛΔ-6ΥΡ) σχετική πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Οδηγίες εισόδου και αίτησης

Share and Enjoy !
Shares