Προωθώντας τη συμμετοχή – Πρόγραμμα Pestalozzi 2014 – Θερινό Σχολείο

Έγγραφο 35515/Ι/11-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ακαδημία “Bad Wildbad” (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) έχει προκηρύξει το εξής επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα “Promoting Participation” και ημερομηνίες από 28-6-2014 έως 6-7-2014.

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 28-6-2014 έως 06-7-2014 και θα ασχοληθεί με τις διάφορες πτυχές του θέματος «Προωθώντας τη συμμετοχή». Θα εξεταστούν διαφορετικά θέματα συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή κλπ. και ειδικότερα τι μπορεί να κάνουν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, για να προωθήσουν την ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θα αντιμετωπιστούν διάφορα παιδαγωγικά και μεθοδολογικά ζητήματα όπως συνεργατική μάθηση για τη δημοκρατική εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργικότητα, προώθηση κινήτρων και περιέργειας, εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη και οι πολλαπλοί σκοποί της εκπαίδευσης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των σχολείων για τις δημοκρατικές κοινωνίες, κλπ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι κοινές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια των οκτώ ημερών θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν ως μια ομάδα, να μάθουν μαζί και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες.

Μια δημόσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως νέες μορφές συμμετοχής : ποιος ο ρόλος των σχολείων» θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκφραστούν σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα και να αλληλοεπιδράσουν με άλλους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Διαβάστε το έγγραφο

Το έντυπο της αίτησης

Το δελτίο ατομικών στοιχείων


Ενημέρωση 7-4-2014

Τα ονόματα των προεπιλεγέντων (Έγγραφο 52992/Ι/7-4-2014 του ΥΠΑΙΘ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]