Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας: Ερευνητικές μελέτες και Πρακτικές εφαρμογές 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη

Έγγραφο 148282/Δ2/22-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας-Bullying και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας- Bullying: Ερευνητικές Μελέτες και Πρακτικές Εφαρμογές».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 27 έως και 29 Νοεμβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός του  Συνεδρίου

Η Σχολική Bία – Βullying προκαλεί εκπαιδευτικά και ψυχο-κοινωνικά προβλήματα. Η εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που προέρχονται από τα περιστατικά Σχολικής Bίας-Bullying.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να προβάλει τις σχετικές ερευνητικές μελέτες και, ταυτόχρονα, να προωθήσει γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο