Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Εγκύκλιος Φ.337.1/108/182898/Σ.1636/8-5-2015 του ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 6Δ0Φ6-ΩΧ6)

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών , Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής Αεροπορίας ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ισχύουν τα κάτωθι:

για τους Έλληνες Εσωτερικού: 

α. Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

για τους Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 28 Ιουλίου 2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υττηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόττος – χρόνος): Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμττληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους.
β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης ή ΔΑΕ/Β1 στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται στο Παρόν Παράρτημα, εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή ιδιωτικής.

Η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας


Διαβάστε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (Φ251/73671/Α5/11-5-2015, ΑΔΑ:7ΞΚΖ465ΦΘ3-ΛΡΡ)


Διαβάστε επίσης στον ιστότοπο του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τις στρατιωτικές σχολές

Πώς ορίζεται η υγεία και η άρτια σωματική διάπλαση των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών

Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίων στρατιωτικών σχολών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο