Προκήρυξη σεμιναρίων PESTALOZZI 2014 – AUSTRIA / GERMANY

Έγγραφο 7106/Ι/20-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής σεμινάρια :

1. AUSTRIA
ΘΕΜΑ
:   The value of life, Ημερομηνία διεξαγωγής : 07/04/2014 – 09/04/2014
Απευθύνεται σε:   Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. κλάδων

  • ΠΕ 02 Φιλολόγων
  • ΠΕ 10 Κοινωνιολογίας
  • ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και
  • σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. άλλων κλάδων που διδάσκουν Ιστορία  με Β΄ ανάθεση
  • σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε, οι οποίο έχουν αναλάβει κατά το τρέχον σχολικό έτος  project σχετικό με το θέμα του σεμιναρίου

 2.     GERMANY
ΘΕΜΑ
:  Schwierige Erziehungssituatione, Ημερομηνία διεξαγωγής : 05/05/2014 – 07/05/2014
Απευθύνεται σε:  Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δ.Ε. της χώρας

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο