Προκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Υποβολή δικαιολογητικών από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας 5258/22/09/2016 (ΑΔΑ: Ψ4394653ΠΣ-ΥΜΣ)

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας κατόπιν της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης και μέχρι τη λήξη της θητείας των Διευθυντών (μέχρι και 31-07-2017).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016 στον Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.

Δείτε τις προϋποθέσεις το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας στο σχετικό έγγραφο 

Σχετικά

  1. Το σώμα του εγγράφου της προκήρυξης
  2. Έντυπο αίτησης (υπόδειγμα)
  3. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (υπόδειγμα)

 

και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις νόμιμα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας, από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016

Share and Enjoy !
Shares