Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με απόσπαση για το σχολικό έτος 2020-2021 Αιτήσεις έως και Πέμπτη 3 Σεπτ 2020 και Ώρα 3:00 μμ


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ψ57Σ46ΜΤΛΗ-ΝΛΦ – Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με απόσπαση για το σχολικό έτος 2020-2021

ΦΕΚ 5919/B/31-12-2018 – ΥΑ 222084/ΓΔ4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Αρχείο docx

 

 

Share and Enjoy !
Shares