Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της ΔΔΕ Φλώρινας Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 28/01/2019


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας – ΑΔΑ: 6ΚΝΞ4653ΠΣ-ΚΙΟ – Αρχείο pdf – 155 KB

ΦΕΚ 5933/Β/31-12-2018 – Υ.Α. Αριθμ. 222180/ΓΔ4 – Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους – Αρχείο pdf – 190 KB

Αίτηση Υποψηφιότητας – Αρχείο docx

Υπεύθυνη Δήλωση – Αρχείο doc

 

Share and Enjoy !
Shares