Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 11-12-2015 έως και την Τρίτη 15-12-2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 7200/10-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ4653ΠΣ-ΦΝΖ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που αρχίζει από την Παρασκευή 11-12-2015 και λήγει την Τρίτη 15-12-2015, για την κατάταξή τους στους παρακάτω πίνακες:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Διαβάστε την προκήρυξη

Το έντυπο της αίτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-12-2015

Νέο έντυπο αίτησης