Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Υπευθύνου ΣΣΝ Φλώρινας

Έγγραφο 5541/25-9-2014 της ΔΔΕ Φλώρινας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για την κάλυψη της κενής θέσης Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για το υπόλοιπο της θητείας (έως 31-08-2015), να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, από 25-09-2014 μέχρι 29-09-2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της 93008/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 2315/Β/2012, ΑΔΑ:Β4ΓΦ9-ΨΕΗ )

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο