Προκήρυξη επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»

Έγγραφο 141/Φ22ε/12-3-2015 του ΚΠΕ Μακρυνίτσας

Το ΚΠΕ Μακρινίτσας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και στο πλαίσιο των δράσεών του ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και το Κ.Π.Ε. Καρπενησίου ως συνεργαζόμενο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2015, με θέμα: «Πετρογέφυρα του χθες, δρόμοι του αύριο».

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεών τους μέχρι τις 24 Μαρτίου 2015.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου, θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Καρπενησίου: http://kpe-karpen.eyr.sch.gr και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»: http://petrogefyra.webnode.gr/.

Διαβάστε το έγγραφο

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]