Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποτροφιών για μαθητές Α΄Γυμνασίου και Α΄Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 635/15-7-2014 (ΑΔΑ:ΩΤΙΠ469ΗΡΦ-4ΘΞ ) του Βαρβάκειου Ιδρύματος

Το Βαρβάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι τριών (23) υποτροφιών εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, που θα δοθούν σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος ως εξής:
α) Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Δημοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Γυμνασίου,
β) Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Γυμνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Λυκείου,
γ) Τρεις (3) σε αποφοίτους Δημοσίου Λυκείου που φοιτούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 στο Πρώτο (Α΄) εξάμηνο σπουδών.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares