Προκήρυξη Α’ Φάσης Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σχολικού έτους 2022-2023


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, 258/18-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΚ4Ψ46ΜΤΛΗ-20Α)
Προκήρυξη Α’ Φάσης Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σχολικού έτους 2022-2023 – Ποδοσφαίρου Λυκείων (Αγοριών), Καλαθοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών) Χειροσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών) και Πετοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών – Κοριτσιών), σχολικού έτους 2022-2023.

Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να αποστείλει άμεσα στην ΟΕΣΑΔ της Περιφ. Ενότητας Φλώρινας, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα και λίστα με τους μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης των Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων έως και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.