Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ11/97148/Δ4/13-6-2018 (ΦΕΚ 2361/Β/20-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα προγράμματα σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, τόσο για τις επτά (7) ειδικότητες «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή» της Α’ φάσης εφαρμογής του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» όσο και για τις ειδικότητες των τριών (3) πιλοτικών τάξεων μαθητείας «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» και «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» που υλοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής αντίστοιχα.

Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ν. 4386/2016, το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑΛ και τα ΕΚ, με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

{……}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ