Προγράμματα Σχολικής Καινοτομίας 2014-2015

Έγγραφο 192096/Δ2/26-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το έργο Open Discovery Space αποτελεί μια συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσπάθεια με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη των σχολείων της Ευρώπης στην εισαγωγή της καινοτομίας και της λογικής των Καλών Πρακτικών, καθώς και στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο του Open Discovery Space δημιουργείται μια πολύγλωσση πύλη κοινωνικής δικτύωσης για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, με πρόσβαση στους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους πολλών Ευρωπαϊκών Αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού, όπως το «Φωτόδεντρο». Ειδικότερα, το Open Discovery Space παρέχει στον εκπαιδευτικό μια μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία για να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει και να μοιραστεί με άλλους τα δικά του εκπαιδευτικά σχέδια και σενάρια και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να δημιουργήσει γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόστος τη δική του σχολική πύλη ή/και ψηφιακή κοινότητα. Επίσης, στην πύλη του Open Discovery Space λειτουργούν Ακαδημίες Εκπαιδευτικών και Γονέων με πλούσιο υλικό κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές μεθόδους, στη σύνταξη και υποβολή μιας αίτησης για κατάρτιση στο πρόγραμμα Erasmus+ κ.α.

Το έργο Inspiring Science Education έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας πιλοτικών δράσεων και προγραμμάτων για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας των επιστημών σε 5000 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 15 χώρες της Ευρώπης. Το έργο θα ερευνήσει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία και στη σχολική πραγματικότητα γενικότερα, δίνοντας στη Διδακτική της Επιστήμης έναν πιο ελκυστικό χαρακτήρα.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις (έργα) εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας. Οι δράσεις εντάσσονται σε δύο μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκά Έργα:
το OpenDiscoverySpace, που υποστηρίζει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και το InspiringScienceEducation, που δίνει έμφαση στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν τη δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο μιας σχολικής χρονιάς. Στόχοι των δράσεων αποτελούν η βελτίωση της οργάνωσης σχολικής μονάδας, η πληρέστερη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών και η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Πληροφορίες για τα δύο προγράμματα παρέχονται στις ιστοσελίδες:
www.opendiscoveryspace.eu και www.inspiringscience.eu.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε δράσεις σε εθνικό επίπεδο απαιτείται εγγραφή έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 σε ηλεκτρονική φόρμα ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο που βρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο του Ι.Ε.Π. https://docs.google.com/forms/d/100Ww660TI3NPIXQKzj3VQXaJgz-bJfqCwRLlxjzjw9k/viewform .

Στο Open Discovery Space θα ενταχθούν 10 σχολεία (10 Νηπιαγωγεία, 60 Δημοτικά και 30 Γυμνάσια-Λύκεια). Στο Inspiring Science Education θα ενταχθούν 240 σχολεία (40 Δημοτικά και 200 Γυμνάσια-Λύκεια).

Το Open Discovery Space και το Inspiring Science Education υποστηρίζουν πιλοτικές δράσεις στις παρακάτω θεματικές περιοχές.

  • Φυσική και Αστρονομία
  • Δράσεις Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
  • Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νανοτεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας Quantum Spinoff
  • Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου Open Discovery Space
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχολικοί κήποι και διαγωνισμός “Τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου”
  • Υποστήριξη για την υποβολή αίτησης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
  • Επιστήμη μέσα από την Τέχνη
  • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαθεματικών δραστηριοτήτων
  • Σχεδιασμός δράσεων που θα προτείνουν τα ίδια τα σχολεία .

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο