Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών των Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου- Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Μέχρι και το 2022-2023 θα εφαρμοστεί στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Λύκεια


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 141501/Δ2/04-11-2021 (ΦΕΚ 5236/Β/11-11-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη λατινική γλώσσα, καθώς και με πτυχές της λατινικής γραμματείας και του κόσμου της Ρώμης. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της ανθρωπιστικής παιδείας και η συνειδητοποίηση ότι η κλασική πολιτισμική κληρονομιά λειτουργεί ως θεμέλιο τόσο για την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα όσο και για το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

[…].

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών- πλην των Λατινικών Γ’ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών – θα εφαρμοστεί πιλοτικά – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών – σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Από το σχολικό έτος 2024-2025 θα εφαρμοστεί στην Β’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας

Από το σχολικό έτος 2025-2026 θα εφαρμοστεί στην Γ’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares