Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 141452/Δ2/04-11-2021 (ΦΕΚ 5234/Β/11-11-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Το νέο ΠΣ της Οικιακής Οικονομίας δομήθηκε έχοντας ως βασικό άξονα να «μυήσει» τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στις βασικές αρχές και ιδέες της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας. Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, ως μάθημα του πεδίου των κοινωνικών επιστημών διατηρεί την οικονομική του φυσιογνωμία, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του, έχοντας συνάμα κοινωνιολογικές και ψυχολογικές προεκτάσεις. Παράλληλα, για να υποστηρίξει τον γνωσιακό και παιδαγωγικό του χαρακτήρα, δανείζεται ιδέες και αρχές από τις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες.

Χωροθετικά, η Οικιακή Οικονομία εστιάζει – και «διερευνά επιστημονικά» – στο τι συμβαίνει στην «οικία μας», τον «οίκο» δηλαδή των αρχαίων Ελλήνων, το «σπιτικό» της ελληνικής παράδοσης, το «home» των αγγλόφωνων κοινωνιών, το «chez nous» των γαλλόφωνων.

Στο πλαίσιο του νέου ΠΣ όμως τα ανωτέρω αναπτύσσονται, διευρύνονται και επικαιροποιούνται υπό το πρίσμα της έννοιας της ευημερίας – ζητούμενο της σύγχρονης κοινωνίας-, ενώ υποστηρίζεται και ενδυναμώνεται ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο εκσυγχρονίζεται και ακολουθεί τα ερεθίσματα εκείνα που θα καλλιεργήσουν το κριτικό πνεύμα του αυριανού Ευρωπαίου και μετέπειτα οικουμενικού πολίτη. Τέλος, το νέο ΠΣ συντονίζεται με τις κατευθύνσεις που δίνονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την καλλιέργεια ικανοτήτων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) στους μαθητές, υιοθετώντας το μοντέλο του καινοτόμου και δημιουργικού σχολείου, που παραμένει ανοιχτό στην κοινωνία και στις εξελίξεις, παρέχοντας μια οικονομική εκπαίδευση με συνοχή, προσιτή σε όλους τους μαθητές που αναστοχάζονται επί των μαθησιακών τους διαδικασιών και πρακτικών (μαθαίνουν το μανθάνειν). Η εκπαίδευση αυτή γίνεται συνεπώς αντιληπτή ως μια ολοκληρωμένη, μεθοδική και αποτελεσματική διεργασία, που έχει στο κέντρο της τον μαθητή, ο οποίος:

[…]

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών – σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares