Πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Ενθαρρύνοντας την υποστήριξη μαθητών από μαθητές στο σχολείο Δράση του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5512/27-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ενεργειών για το πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο που θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού από την τρέχουσα σχολική χρονιά σε σχολικές μονάδες, οργανώνεται σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, με θέμα:

«Πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:Ενθαρρύνοντας την υποστήριξη μαθητών από μαθητές στο σχολείο»

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν έως 30 άτομα, πρωταρχικά οι εκπαιδευτικοί από τα Γυμνάσια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετάβασης, ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ή της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδειχτεί ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα ίδια τα παιδιά στη διαμόρφωση ενός συνεργατικού σχολικού κλίματος.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 7 συνολικά ωρών και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares