Πρόγραμμα EUROSCOLA «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνοδών εκπαιδευτικών»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5200/29-11-2013 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να επιλέξει δύο συνοδούς – καθηγητές των 24 μαθητών που θα συμμετέχουν στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την 28η Φεβρουαρίου 2014, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 147644/Γ2/11-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φιλολόγους και καθηγητές Αγγλικής και Γαλλικής Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε το έγγραφο