Προεργασία για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017 Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών

Έγγραφο 178041/Δ2/25-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Στο ΦΕΚ Β΄ 3406/21-10-2016 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 169770/Δ2/12-10-2016 ΥΑ με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2016-2017 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 169770/Δ2/12-10-2016 ΥΑ παρακαλείσθε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

Το έγγραφο 178041/Δ2/25-10-2016

Πόσα ΣΚΑΕ θα λειτουργήσουν ανά Περιφέρεια και πόσες προσλήψεις θα γίνουν

Η αίτηση συμμετοχής μαθητή στην Ενισχυτική Διδασκαλία

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο