Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου Από την ελληνική ομάδα εκλαΐκευσης

Έγγραφο 7331/Δ2/19-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει κάθε χρόνο τα Masterclasses, όπου περίπου 10.000 μαθητές Λυκείου από 41 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 160 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων. Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων.

Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) και τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) συντονίζει και το 2016 το Ελληνικό τμήμα αυτής της διοργάνωσης. Στη διοργάνωση συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το ΕΜΠ και το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Το Ελληνικό πρόγραμμα είναι:
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, ΕΜΠ (50 καθηγητές),
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (40 μαθητές),
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ΕΜΠ (120 μαθητές),
Τετάρτη 9 Μαρτίου, Παν. Αθηνών (60 μαθητές),
Πέμπτη 10 Μαρτίου, Παν. Θεσσαλονίκης (100 μαθητές),
Σάββατο 19 Μαρτίου, Παν. Κρήτης (70 μαθητές)

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο