Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά

Έγγραφο 83/10-5-2018 της Σχολικής Συμβούλου των Μαθηματικών

Καθώς πλησιάζει η έναρξη των ενδοσχολικών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη διαδικασία επιλογής της εξεταστέας ύλης και των θεμάτων:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΠΔ 126/2016 και ΠΔ 508/1977)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΠΔ 46/2016)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΠΔ 40/2018)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις των θεμάτων των ενδοσχολικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων:
  α) να είναι σαφείς, κατανοητές και ανάλογες του γνωστικού επιπέδου των μαθητών
  β) να έχουν τονιστεί επαρκώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
  γ) να διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης
  δ) να μην είναι εξεζητημένες και να μπορούν να απαντηθούν στα πλαίσια του προβλεπόμενου χρόνου (2 ώρες).
 2. Η ορολογία και οι διατυπώσεις των θεμάτων να είναι ανάλογες με εκείνες των σχολικών βιβλίων.
 3. Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων – ερωτήσεων να είναι κλιμακωτός, ώστε να μην απογοητεύεται κανένας μαθητής αλλά και να μην υποβαθμίζεται το κύρος των εξετάσεων.
 4. Τα θέματα να είναι γραμμένα σε Η/Υ. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δίνονται σε χειρόγραφη μορφή, επιβάλλεται να είναι ευανάγνωστα και καλογραμμένα.

Διαβάστε το έγγραφο