Προαγωγή – Απόλυση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Ειδικές ρυθμίσεις λόγω της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του COVID-19


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 (ΦΕΚ 2093/Β/20-05-2021, ΑΔΑ: Ω3ΠΓ46ΜΤΛΗ-ΣΛΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1

Α. Προαγωγή – Παραπομπή μαθητών Α’, Β’ τάξεων ΕΠΑΛ
Β. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ και εσπερινών ΕΠΑΛ
Γ. Μαθητές παρελθόντων ετών

Άρθρο 2 – Εξαγωγή του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα

Άρθρο 3 – Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών της Α’ τάξης ΕΠΑΛ

Άρθρο 4 – Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares