Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Ειδικές ρυθμίσεις λόγω της υγειονομικής κρίσης

Απόφαση 55831/Δ2/19-05-2021 (ΦΕΚ 2095/Β/20-05-2021, ΑΔΑ: ΩΔ7Δ46ΜΤΛΗ-Ν94) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Προαγωγή – απόλυση μαθητών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών
Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα
Γ. Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών

Άρθρο 2 – Προαγωγή – απόλυση μαθητών Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών
Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα
Γ. Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών
Δ. Εξετάσεις μαθητών παρελθόντων ετών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου
Ε. Μαθητές μη προσερχόμενοι σε εξετάσεις

Άρθρο 3

Τα ανωτέρω άρθρα ισχύουν και για την προαγωγή, απόλυση και απόρριψη των μαθητών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο