Πού θα εξεταστούν οι υποψήφιοι 2018 του Νομού Φλώρινας στα Ειδικά Μαθήματα Τα εξεταστικά κέντρα αφορούν στους υποψηφίους των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων

Απόφαση Φ.253.1/99036/Α5/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω7Ν44653ΠΣ-8ΟΚ) του Υπουργείου Παιδείας

Τα εξεταστικά Κέντρα των γραπτώς εξεταζόμενων υποψηφίων (του Ν. Φλώρινας)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

  • μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
  • μέχρι τις 15:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 15:30 μ.μ.
  • μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • – των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
  • – των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
  • – του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

Διαβάστε την απόφαση


Τα εξεταστικά Κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(του Ν. Φλώρινας
)

Έγγραφο Φ.251/99429/Α5/15-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Η κατανομή των εν λόγω υποψηφίων του Νομού Φλώρινας, στα Εξεταστικά Κέντρα είναι ανά εξεταζόμενο μάθημα, η εξής:

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ :
Στο 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, 55131, τηλ 2310411300 και φαξ 2310422333

ΙΣΠΑΝΙΚΑ :
Στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 15180, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ :
Στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης
Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56701, Τηλέφωνο 2310 607521

Μετάβαση στο περιεχόμενο