Πότε θα προκηρυχθούν οι θέσεις των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων Αναμένεται υπουργική απόφαση

Έγγραφο Φ.353.1/8/8934/E3/22-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Στο ΦΕΚ αριθμ. 46 τ. Β’/19-1-2016 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων».

Μετά την δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4327/2015 (Α΄50), θα ακολουθήσει νέα απόφαση με την οποία θα ορίζονται τόσο ο χρόνος έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης όσο και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο