Πόσα εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 των ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν ανά Περιφερειακή Ενότητα


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.153/71446/Α5/4-5-2018 (ΑΔΑ: 73ΦΟ4653ΠΣ-Χ87) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τις παρακάτω Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) και τον αριθμό των Ε.Κ. για κάθε Διεύθυνση, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ (του Ν. 4186/2013/ΦΕΚ 193 Α’ και Ν.4386/16/ΦΕΚ 83 Α΄), για τις Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΤΕΙ και τις λοιπές σχολές έτους 2018.

{….}

Διαβάστε την ΥΑ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας θα λειτουργήσει, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, ένα (1) Εξεταστικό Κέντρο το οποίο θα καθοριστεί, στο επόμενο διάστημα, με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Share and Enjoy !
Shares