Πώς βαθμολογούνται οι επιδόσεις στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ Οι υποψήφιοι επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα


άκουσε το άρθρο

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ (Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) γίνεται ανά αγώνισμα και επίδοση σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υ.Α Φ.251/66296/Α5/19-4-2016 (ΦΕΚ 1236/Β/27-4-2016) του Υπουργείου Παιδείας.

Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα. Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.

Βαθμός επίδοσης του υποψηφίου στις πρακτικές δοκιμασίες είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα τρία αγωνίσματα που διαγωνίστηκε και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. (ΦΕΚ 1538/2002 – Αριθ.Φ.253/128314/Β6)

Μόρια Αγωνισμάτων = Βαθμός επίδοσης (μέσος όρος αγωνισμάτων) Χ 2 Χ 100. τα οποία προστίθενται στα μόρια που προκύπτουν από τις επιδόσεις στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να λαβει ο υποψήφιος από τα αθλήματα είναι: 4.000 (μόρια) – Δεν υπάρχει απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μορίων από τα αθλήματα.

Αναδημοσίευση από compass | Σπύρος Παπαχαρίσης

Η ανωτέρω αναφερόμενη ΥΑ τροποποίησε την ΥΑ Φ.253/128314/Β6/29-11-2002, ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002

Share and Enjoy !
Shares