Πώς θα γίνεται η πιστοποίηση των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ

Κοινή απόφαση 90050/Υ2/1-6-2018 (ΦΕΚ 2007/Β/4-6-2018) των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας και Οικονομικών

Καθορίζουμε το Σύστημα πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 1 – Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)

Άρθρο 2 – Επιτροπές για την υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 3 – Οργάνωση και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων

Άρθρο 4 – Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Αξιολόγησης των εντύπων των απαντήσεων του θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων

Άρθρο 5 – Κωλύματα Εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων», Επιτηρητών και Εξεταστών του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων

Άρθρο 6 –  Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Άρθρο 7 – Εξέταστρα και ανταποδοτικά τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 8 – Δικαίωμα και δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις

Άρθρο 9 – «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψήφιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 10 – Διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων

Άρθρο 11 – Κατάλογος Θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων

Άρθρο 12 – Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους

Άρθρο 13 – Διακίνηση και αξιολόγηση των εντύπων των απαντήσεων των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους

Άρθρο 14 – Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους

Άρθρο 15 –  Διασφάλιση Ποιότητας των εξετάσεων

Άρθρο 16 – Επικύρωση και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων

Άρθρο 17 – Χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18 – Υποδείγματα βεβαιώσεων, τίτλων και λοιπών εντύπων των εξετάσεων πιστοποίησης

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο