Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των μαθητών της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και των ειδικοτήτων αυτού των ΕΠΑΛ Κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του διδακτικού έτους 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 256/24-4-2017 του τον Σχολικού Συμβούλου Οικονομολόγων

Σύμφωνα με το Νόμο Υπ’ Αριθμ. 4327/15 (ΦΕΚ 50Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το ΠΔ 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α), που αφορά στη φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και τις οδηγίες, όπως αυτές εμφανίζονται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄& B΄: Έγγρ. υπ. αρ. Φ4/56637/Δ4/31-03-2017, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares