Πώς θα εξετάζονται ενδοσχολικά τα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» σε όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ Κατά το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ4/179807/Δ4/24-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι στην προωθούμενη τροποποίηση του Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ, βάσει και της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ, η ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για όλες τις τάξεις προβλέπεται, ως εξής:

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» για όλες τις τάξεις του ΕΠΑΛ, η οποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους μαθητές δύο (2) κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, ενώ το άλλο, ποιητικό ή πεζό, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας. Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares