Πώς θα εξεταστούν οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές και όσοι ήταν ενταγμένοι στα διαδικτυακά τμήματα κατά το 2021-2022 Κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 57216/ΓΔ4/18-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το σχολικό έτος 2021-2022, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • Όσον αφορά στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών στο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο ΕΑΕ και Γυμνάσιο ΕΝΕΕΓΥ-Λ, εφαρμόζεται το άρθρο 14 του πδ 126/2016 (Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
  • Όσον αφορά στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών στο Γενικό Λύκειο και Λύκειο ΕΑΕ, εφαρμόζεται το άρθρο 113 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την παρ.2 του άρθρου 163 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
  • Όσον αφορά στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και Α΄ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, εφαρμόζεται το άρθρο 136 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει.
  • Οι μαθητές Γυμνασίου, Γυμνασίου ΕΑΕ, Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, Γενικού Λυκείου, Λυκείου ΕΑΕ, Επαγγελματικού Λυκείου και Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το σχολικό έτος 2021-2022, θα συμμετέχουν δια ζώσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις σχολικές μονάδες, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares