Πώς γίνεται η τοποθέτηση αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη

Έγγραφο 187907/Ε1/5-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των μαθητών με έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ ή του ΚΕΣΥ μετά την έναρξη λειτουργίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των μαθητών.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο