Πώς γίνεται η γραπτή εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Οδηγίες του σχολικού συμβούλου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 166/13-4-2016 του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Φλώρινας

Με την ευκαιρία της λήξης των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016, σας υπενθυμίζω τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων που διεξάγονται στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑλ, η οποία έχει ως εξής:

Α. Στα Γυμνάσια
Οι εξετάσεις διεξάγονται με βάση το Π.Δ. 465/1981 το οποίο προβλέπει:

Β. Στα ΓΕΛ
Ισχύει η εγκύκλιος 188140/Δ2/ 20-11-2015, σύμφωνα με την οποία:

Γ. Στα ΕΠΑΛ
Ισχύει η Φ4/59791/Δ4/ 8-4-2016, η οποία ορίζει:

Διαβάστε το έγγραφο