Πώς εξετάζονται οι ξένες γλώσσες στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γυμνάσιο


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 51/13-5-2014 του Σχολικού Συμβούλου Αγγλικών της ΔΔΕ Φλώρινας

Άρθρο 10/Π.Δ. 465/1981

Επιλογή θεμάτων των γραπτών εξετάσεων

Παρ. 2. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους μαθητές :

α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή γραμμένο στον πίνακα και αποτελείται από 70 – 100 λέξεις στην Α’ τάξη και από 100 – 130 λέξεις στις Β’ και Γ’ τάξεις.

β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, μέσα ή έξω από το κείμενο, σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε 2 – 3 ερωτήσεις και είναι του τύπου : συμπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή μικρών παραγράφων αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.

Οι ερωτήσεις – παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και διανέμονται σ’ αυτούς πολυγραφημένες ή αναγράφονται στον πίνακα.

γ) Από τους μαθητές της Β’ και Γ’ τάξεως στη γραπτή αυτή ανεξέταση ζητείται επιπλέον η γραφή καθ’ υπαγόρευση διδαγμένου κειμένου 50 – 70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείμενα της ανεξετάσεως η κάθε ερώτηση – παρατήρηση στην Α’ τάξη βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 1/2.

Στις Β’ και Γ’ τάξεις κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 και η ορθογραφία με μονάδες 1 – 4.

Κανένα γραπτό δε βαθμολογείται με βαθμό κάτω από το 1.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares