Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ανά τάξη στο Γενικό Λύκειο


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 9, περίπτωση Α, παράγραφος 8 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

Δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με την απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) του Υπουργείου Παιδείας έχουν ανά τάξη:

Α’ τάξη:
Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη του ΓΕΛ έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή στη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕΛ σχολικών ετών μέχρι και 2017-2018.

Β’ τάξη:
Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕΛ, οι προαγόμενοι από την Α’ τάξη εσπερινού ΓΕΛ σχολικών ετών 2017-2018 και εφεξής, οι προαγόμενοι από τη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕΛ σχολικών ετών μέχρι και 2017-2018, όσοι έχουν απορριφθεί στη Β’ ημερήσιου ΓΕΛ και όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ’ εσπερινού ΓΕΛ.

Γ’ τάξη:
Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β’ τάξη ημερήσιου ΓΕΛ, οι προαγόμενοι από τη Γ’ τάξη εσπερινού ΓΕΛ και όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ’ ημερήσιου ΓΕΛ ή στη Δ’ εσπερινού ΓΕΛ

Αναδημοσίευση από http://www.compass.mysch.gr/?p=5956 (Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας |Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης)

Share and Enjoy !
Shares