Ποια βιβλία πρέπει να κρατήσουν οι μαθητές στο Γυμνάσιο για την επόμενη σχολική χρονιά Προκειμένου να τα ξαναχρησιμοποιήσουν


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 64305/Δ2/15-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016 πρέπει να διατηρήσουν τα βιβλία:

  • των Γερμανικών,
  • των Γαλλικών,
  • της Βιολογίας,
  • της Οικιακής Οικονομίας,

διότι θα τα χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2016-2017.

Οι μαθητές που φοιτούν στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Βιολογίας (Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου), διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2016-2017.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares