Ποια σχολεία της χώρας χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα ή Πειραματικά από το 2021-2022 26 σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 24 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 51614/Δ6/11-05-2021 (ΦΕΚ 1895/Β/11-05-2021, ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, ορίζουμε τη σύνδεση μεταξύ τους και τα κοινά ΕΠ.Ε.Σ. ως ακολούθως:

Οι παραπάνω σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα ή Πειραματικά από το σχολικό 2021-2022.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares