Ποια Γυμνάσια και Λύκεια του Ν. Φλώρινας επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα του Διεθνούς Προγράμματος PISA 2018 Η έρευνα θα διεξαχθεί στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2018 έως τις 30 Μαρτίου 2018

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διεξαγωγή στην Ελλάδα της Έρευνας του Διεθνούς Προγράμματος PISA 2018 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που διεξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες. Το Πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment), το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια, στόχο έχει να αξιολογεί κατά πόσον οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 15χρονων μαθητών τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα γνωστικά πεδία που διερευνώνται είναι η Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και, για τη φετινή διεξαγωγή, το πεδίο Γνώσεις και Ικανότητες του Πολίτη του Κόσμου.

Η Κύρια Έρευνα PISA 2018 θα υλοποιηθεί στη χώρα μας από τη 1 Μαρτίου 2018 έως τις 30 Μαρτίου 2018, σε 268 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. όλης της Ελλάδας. Για κάθε σχολείο του δείγματος έχουν επιλεγεί και δύο αναπληρωματικά, τα οποία όμως θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.

Από κάθε σχολείο θα πάρουν μέρος το πολύ 35 μαθητές και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εξέτασή τους το πολύ σε πέντε (5) ημέρες.

Διαβάστε τον πίνακα με όλα τα επιλεγμένα σχολεία

Διαβάστε τον πίνακα με όλα τα αναπληρωματικά

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός στα σχολεία (Έγγραφο του ΙΕΠ με ημερομηνία 30-11-2017)

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο