Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.151/156141 /Β6/30-9-2014 (ΑΔΑ:ΒΜΒ19-Η17 ) του Υπουργείου Παιδείας

Η εγκύκλιος αφορά στην πιστοποίηση αναπηρίας και τον τρόπο απόκτησής της από  υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, που υπάγονται:

α) σε κάποιες από τις  κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις  ή/και

β) σε κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares