Πίσω στα θρανία: Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσιεύει το σχολικό και ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το 2020-2021 Πώς οργανώνεται η σχολική χρονιά στα σχολεία της Ευρώπης


άκουσε το άρθρο

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει δύο νέες εκθέσεις με τίτλο:

α) «The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21» (Οργάνωση του Σχολικού Χρόνου στην Ευρώπη. Πρωτοβάθμια και Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – 2020/21) και

β) «The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21» (Οργάνωση του Ακαδημαϊκού Έτους στην Ευρώπη – 2020/21) από τη σειρά εκδόσεων Facts & Figures.

Πώς οργανώνεται η σχολική χρονιά στα σχολεία της Ευρώπης;

Την απάντηση θα τη βρείτε στην έκθεση με τίτλο «The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/20». Η έκθεση αυτή δίνει εθνικά στοιχεία για τον αριθμό των σχολικών ημερών στο διδακτικό έτος, την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους, την περίοδο και τη διάρκεια των σχολικών εορτών.
Παρά τις διαφορές, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των χωρών, ως προς τη δομή του σχολικού έτους. Οι ημέρες του σχολικού έτους ποικίλουν από 165 ημέρες στην πρωτοβάθμια, όπως στην Αλβανία, έως 200, όπως στη Δανία και την Ιταλία.
Στη Δανία και τη Φιλανδία το σχολείο ξεκινά νωρίτερα.
Ο αριθμός των ημερών του σχολικού έτους είναι γενικά ίδιος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με μερικές εξαιρέσεις, όπου ο αριθμός των ημερών στο σχολικό έτος είναι μεγαλύτερος στη δευτεροβάθμια από ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η έκθεση με τίτλο: «The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21» (Οργάνωση του Ακαδημαϊκού Έτους στην Ευρώπη – 2020/21) που αφορά στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, δίνει εθνικά στοιχεία για τη δομή του ακαδημαϊκού έτους (πότε ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος, τα εξάμηνα, τις αργίες, την περίοδο των εξετάσεων).
Στην έκθεση υπογραμμίζονται, οι διαφορές ανάμεσα στα πανεπιστημιακά και μη-πανεπιστημιακά προγράμματα. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για 37 χώρες.

Οι εκθέσεις αφορούν τις 38 Ευρωπαϊκές χώρες (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο Erasmus+ programme της Ε.Ε. και είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους: :

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-202021_en

https://europa.eu/!Vt66Tq

και

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-academic-year-europe-202021_en

https://europa.eu/!qd38tQ

 

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares