Πίνακες υποψηφίων να διδάξουν στα ΣΚΑΕ του Ν. Φλώρινας στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2017-2018

Αναρτώνται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

α) Οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων να διδάξουν στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2017-2018 και
β) Πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ

όπως προβλέπεται στην 216182/Δ2/8-12-2017 (ΑΔΑ:61Ι44653ΠΣ-Θ7Ρ) εγκύκλιο

Πίνακας Φιλολόγων (ΠΕ02)

Πίνακας Μαθηματικών (ΠΕ03)

Πίνακας Φυσικών (ΠΕ04.01)

Πίνακας Χημικών (ΠΕ04.02)

Πίνακας Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06)

Κατανομή Ειδικοτήτων/Ωρών ανά ΣΚΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο